Privātuma politika

Šī mājaslapa pieder un to uztur SIA “Kebbe IT Latvia”, reģistrācijas numurs: 45403039454, juridiskā adrese “Briedēni”, Vestienas pag., Madonas nov., Lv-4855, Latvija (turpmāk – Kebbe IT vai Mēs).Mēs ievācam un apstrādājam datus, lai uzzinātu par lietotāju pieredzi mūsu mājaslapā un izprastu, kādi dati Jums ir svarīgi. Tas palīdz uzlabot kā pakalpojumu kvalitāti, tā mājaslapas funkcionalitāti un piedāvāt Jums interesējošus tematus sociālajos tīklos.

Mēsi ievācam, uzglabājam un apkopojam šādus datus:

Kebbe IT izmantotās sīkdatnes:

Datu ieguves, uzglabāšanas un apstrādes nolūks:

Bez Jūsu atļaujas mēs Jūsu personas datus neatklājam trešajām personām, nepārdodam un neizīrējam nekādiem citiem mērķiem. Tomēr mēs paturam tiesības atklāt informāciju par Jums, ja tas jādara likumu ietvaros vai ja tā jāatklāj pēc likumīgi darbojošos valdību aģentūru vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma.

Bez Jūsu skaidri izteiktas piekrišanas mēs nesniedzam Jūsu personas datus trešajām personām izmantošanai reklāmas nolūkos.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kā atteikties no sīkdatnēm un mārketinga informācijas saņemšanas?


Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai personiskās informācijas apstrādi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu info@kebbeit.lv!