Tags: pages

Add New (Pievienot jaunu sadaļu)

1. Pages (Sadaļas) apakšizvēlne. Add new (Pievienot jaunu) WordPress izvēlnē. 2. Sadaļas publicēšanas iestatījumi. 3.Sadaļas hierarhija attiecībā pret citām mājaslapas Sadaļām.  

All Pages (Visas lapas)

Sadaļās (Pages) tiek izvietots mājaslapas saturs – dažādu Sadaļu un Apakšsadaļu Teksti ar Attēliem. Atšķirībā no Rakstiem (Posts) Sadaļas (Pages) var kārtot kā apakšsadaļas (veidojot hierarhiju).   1 Jaunas Sadaļas pievienošana. 2. Šeit var atlasīt Sadaļas pēc WordPress piedāvātiem nosacījumiem. 3. Darbības ar izvēlētajām sadaļām. 4. Informācija par jau pievienotām Sadaļām.