Tags: plugins

BackWPup

Spraudnis ir paredzēts, lai regulāri tiktu saglabāta rezerves kopija, kā arī administrators pirms izmaiņu veikšanas varētu saglabāt kopiju. Rezerves kopija ir nepieciešama, lai mājaslapu varētu no jauna iestatīt ar visām izmaiņām, kas ir veiktas pirms rezerves kopijas izveides.   1. Atveriet BackWPup apakšadaļu Jobs (Darbi). 2. Opcija Add New (Pievienot jaunu).   3. General (Vispārīgie… Read more »

Par Zen Cache

Zen Cache ir Spraudnis, kurš nodrošina mehānismu tīmekļa dokumentu, piemēram, HTML lapu un attēlu, pagaidu uzglabāšanai, lai samazinātu tīkla un serveru noslodzi, kā arī paātrinātu mājaslapas ielādes ātrumu. Kešatmiņā Zen Cache tiek saglabāta cauri plūstošā informācija. Turpmākie pieprasījumi var tikt izpildīti no Zen Cache, tomēr tas var notikt tikai gadījumos, kad ir nodrošināta atbilstība noteiktiem nosacījumiem…. Read more »

Edit Plugins (Spraudņu redaktors)

Spraudņu redaktors ir paredzēts, lai labotu esošo Plugins (Spraudņu) izejas kodu.     1. Spraudņa izvēle, kuru nepieciešams labot (no jau iestatītajiem). 2. Faila izvēle, kuru nepieciešams labot. 3. Redaktors, kurā var labot Faila kodu. 4. Izmaiņu saglabāšana, noklikšķinot uz pogas Atjaunināt failu (Update File).  

Add New (Pievienot jaunu)

Šeit var pievienot jaunus Plugins (Spraudņus), atlasot tos pēc WordPress piedāvātajiem kritērijiem vai ievadot meklēto frāzi meklēšanas lodziņā. Spraudņus var iestatīt, tos augšupielādējot.     1. Augšupielādēt spraudni (Upload Plugin) – spraudņa manuāla augšupielāde. 2. Spraudņu atlasīšana pēc WordPress piedāvātajiem kritērijiem. 3. Spraudņu meklēšana, ievadot noteiktu frāzi. 4. Atlasītie Spraudņi. 5. Spraudņa aktivizēšana.  

Installed Plugins (Uzstādītie spraudņi)

Plugins (Spraudņi) ir paredzēti, lai pievienotu mājaslapai funkcionalitāti, ko nepiedāvā standarta WordPress instalācija. WordPress ir pieejams ļoti liels skaits Spraudņu ar dažādām iespējām, kas ļoti atvieglo mājaslapas izstrādi. Mājaslapas veidotājam un satura pārvaldības sistēmas Administratoram nav nepieciešamas zināšanas programmēšanā vai izstrādātāja algošana, lai izveidotu nepieciešamo funkcionalitāti mājaslapai. Sadaļa ir paredzēta, lai dzēstu vai ieslēgtu Plugins… Read more »