Tags: users

Your Profile (Jūsu profils)

Šajā sadaļā var personalizēt Lietotāja profilu. 1. Users (Lietotāji) sadaļā Your Profile (Jūsu profils) varat labot sistēmā pieteiktā lietotāja profila datus. 2. Varat papildināt profila informāciju. 3. Nospiežot pogu Update Profile (Atjaunināt profilu), tiek apstiprinātas veiktās izmaiņas.  

Add New User (Pievienot jaunu lietotāju)

1. Add new (Pievienot jaunu) sadaļā var pievienot jaunus lietotājus mājaslapai. 2. Ievadlauki, kuros jāievada prasītā informācija par jauno lietotāju. Pēc tam, kad šie lauki ir aizpildīti, var apstiprināt lietotāja pievienošanu. 3. Noklikšķinot uz pogas Add New User (Pievienot jaunu lietotāju) tiek apstiprināta lietotāja pievienošana.  

All Users (Visi lietotāji)

Sadaļa paredzēta, lai administrētu Lietotājus – rediģētu esošos un pievienotu jaunus lietotājus, kā arī personalizētu un pielāgotu savu profilu. Sadaļā var administrēt esošos lietotājus – norādīt viņu tiesības, kā arī pievienot jaunus lietotājus vai dzēst lietotājus.   1. Users (Lietotāji) apakšsadaļa WordPress izvēlnē. 2. Add New (Pievienot jaunu) – jauna lietotāja pievienošana. 3. Esošo lietotāju… Read more »