Tags: users

Your Profile (Jūsu profils)

Šajā sadaļā var personalizēt Lietotāja profilu. 1. Varat papildināt profila informāciju. 2. Nospiežot pogu Jaunināt profilu (Update Profile), tiek apstiprinātas veiktās izmaiņas.    

Add New User (Pievienot jaunu lietotāju)

1. Ievadlauki, kuros jāievada prasītā informācija par jauno lietotāju. Pēc tam, kad šie lauki ir aizpildīti, var apstiprināt lietotāja pievienošanu. 3. Noklikšķinot uz pogas  Pievienot jaunu lietotāju (Add New User) tiek apstiprināta lietotāja pievienošana.  

All Users (Visi lietotāji)

Sadaļa paredzēta, lai administrētu Lietotājus – rediģētu esošos un pievienotu jaunus lietotājus, kā arī personalizētu un pielāgotu savu profilu. Sadaļā var administrēt esošos lietotājus – norādīt viņu tiesības, kā arī pievienot jaunus lietotājus vai dzēst lietotājus.   1. Add New (Pievienot jaunu) – jauna lietotāja pievienošana. 2. Esošo lietotāju atlasīšana pēc WordPress piedāvātajiem kritērijiem. 3…. Read more »