Mājaslapas izpildes rādītāji (KPI) - Kebbe IT

Mājaslapas izpildes pamatrādītāji (KPI)

“What gets measured gets improved”

Katram mērķim ir savi rādītāji, kas liecina par tā veiksmēm, neveiksmēm un palīdz mērīt gan iegūtos rezultātus, gan efektivitāti. Arī mājaslapām ir nepieciešams definēt mērķim atbilstošus izpildes rādītājus jeb KPI, kas attiecīgi būs tie, kas uzrādīs progresu pretī mērķim un palīdzēs augt biznesam.

Video apkopotas un ar piemēriem papildinātas galvenās idejas par mājaslapas izpildes rādītājiem jeb KPI.

Galvenie punkti no video satura:

1.Mājaslapas mērķis – jābūt definētam mērķim

 • palīdz noteikt virzienu
 • rīks kopīgai izpratnei
 • skaidri definēts galamērķis

2.Izpildes rādītājs (Performance Indicator)

Skaitliski izmērāms mērījums vai datu punkts, kuru izmanto, lai novērtētu sniegumu un izpildi attiecībā pret sasniedzamo mērķi.
Starpposma mērķis.

 • palīdz mērīt progresu pretī mērķim
 • bez PI rezultātu novērtējums intuitīvs un emocijās balstīts
 • par daudz rādītāju – rada apjukumu

3.Izpildes pamatrādītājs (KPI)

 • 2-3 kristiskākie datu punkti
 • palīdz izmērīt performanci
 • nodrošina objektivitāti
 • Pareto princips – 80/20

4.KPI vērtība

 • informācija
 • objektivitāte
 • zināšanas
 • lēmumu pieņemšana
 • informēta rīcība

5.KPI efektivitāte

 • Ietekmē “bottom line”
 • var izmērīt akurāti
 • izmērāms laika posmā
 • uz rīcību vēršams – actionable

6.KPI definēšana caur mērķi

PIEMĒRS – Skatīt video laiku 20:05

7.KPI veidi:

 • Pārdošana
 • Mārketings
 • Klientu serviss
 • Ražošana
 • Projektu vadība
 • Utt.

8.Rīki KPI mērīšanai mājaslapā:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

PIEMĒRS: Skatīt video laiku 24:40

 

“Remember, knowledge is power”

pop-up-image

Autors: Kebbe IT
Birkas: , ,