fbpx

Koncepta izveide

Koncepta izveide mājaslapai un internetveikalam

Mājaslapas koncepts – atspoguļo risinājumus un ir augstas efektivitātes instruments mājaslapas izveides procesā.

Koncepts ir zemu izmaksu un augstas efektivitātes komunikācijas instruments starp pasūtītāju un projekta izstrādātāju

 • Tas palielina darba un komunikācijas efektivitāti
 • Nodrošina vienotu vīziju un izpratni par vēlamo rezultātu
 • Veicina diskusiju par svarīgiem jautājumiem jau projekta sākuma stadijā
 • Mazina riskus mājaslapas izveides procesā – izmaksas, laiku, atšķirīgu izpratni par projekta mērķi un risinājumiem tā sasniegšanai

Vai Jūs būvētu māju bez projekta?

Koncepts ir kā mājas būvniecības projekts.

Tas ir darba uzdevums, kurā shematiski attēlots, kur atradīsies lapas navigācija, attēli, teksti, pogas, saziņas veidlapas un cita informācija. Jo pat vislabākajiem būvniekiem ir jāzina, kur, kas un kā ir paredzēts, lai to realizētu dzīvē.

-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Tikai 30% Web projektu tiek izvirzīti precīzi mērķi
Tikai 50% Web projektu sasniedz izvirzīto mērķi
Tikai 15% Web projektu tiek realizēti paredzētajā laikā un budžetā
Rezultātā 70% projektu cieš neveiksmi.
Pārējie 50% projektu ir vāji izplānoti, un tos nevar pienācīgi realizēt..
85% projektu nav konkrēta kopīga projekta koncepta, un projektu realizācijas interpretēšanā rodas problēmas.
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Tikai 30% Web projektu tiek izvirzīti precīzi mērķi
Rezultātā 70% projektu cieš neveiksmi.
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Tikai 50% Web projektu sasniedz izvirzīto mērķi
Pārējie 50% projektu ir vāji izplānoti, un tos nevar pienācīgi realizēt..
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Tikai 15% Web projektu tiek realizēti paredzētajā laikā un budžetā
85% projektu nav konkrēta kopīga projekta koncepta, un projektu realizācijas interpretēšanā rodas problēmas.

Ko atspoguļos Jūsu mājaslapas koncepts?

Konceptā mēs apkopojam Jūsu uzņēmuma mājaslapas mērķus un atspoguļojam risinājumus to sasniegšanai.

Risinājumi mērķu sasniegšanai

Mājaslapas struktūra

Informācijas un satura izvietojums

Risinājumi mērķu sasniegšanai

Kāds ir Jūsu mājaslapas mērķis – saņemt pasūtījumus, rezervācijas, zvanus vai e-pastus no klientiem? Mēs palīdzēsim Jums definēt mērķi un izplānot efektīvus risinājumus tā sasniegšanai.

Mājaslapas struktūra

Lai Jūsu mājaslapa būtu ilgtspējīga, tajā jābūt pārdomātai lapas struktūrai ar skatu nākotnē – jābūt iespējai papildināt to, ja ieviešat jaunus pakalpojumus vai preces. Mājaslapai jābūt arī loģiskai, lai ikviens interneta lietotājs varētu intuitīvi atrast vajadzīgo informāciju ātri un efektīvi.

Informācijas un satura izvietojums

Cik daudz satura nepieciešams, kāds ir tā uzdevums kopējā mājaslapas mērķa sasniegšanā, kur nepieciešami attēli, kur – videoklipi vai grafikas? Kā saturs var atbalstīt dizainu un dizains – saturu?

Funkcionalitāte

Kādus uzdevumus mājaslapā nepieciešams veikt tās apmeklētājiem – reģistrēties jaunumiem, pasūtīt preces vai produktus, nosūtīt e-pastu tieši no mājaslapas? Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs mums apzināt, cik sarežģīti un kāda veida programmēšanas darbi būs nepieciešami, cik laika tie aizņems un cik daudz tie izmaksās.

Wireframes – shematisks mājaslapas plāns

Šo dokumentu mēs saucam par mājas projektu.

Tajā tiks shematiski attēlots, kur atradīsies attēli, teksti, pogas, kontaktformas, kartes, navigācija un citi elementi. Tādējādi ikviens mājaslapas realizācijā iesaistītais, kā arī Jūs redzēsiet vienotu vīziju par mājaslapu.

Funkcionalitāte

Wireframes – shematisks mājaslapas plāns

Kā notiek mājaslapas koncepta izveide?

1

Intervijas

Lai izprastu Jūsu uzņēmuma specifiku, nozari, mērķus, komunikācijas stilu, vēlamo lapas funkcionalitāti, kā arī noskaidrotu citus mums svarīgus jautājumus, mēs veiksim intervijas.

2

Informācijas analīze

Jūsu uzņēmuma stipro, vājo pušu un iespēju analīze mums palīdzēs objektīvi izzināt situāciju un iegūt informāciju, kas palīdzēs visā turpmākajā mājaslapas izveidē.

Mēs esam pārliecināti – tas palīdzēs arī Jums atklāt ko jaunu!

3

Mērķu un risinājumu definēšana

Mēs palīdzēsim Jums definēt mājaslapas mērķus un piedāvāsim dažādus mūsdienīgus, efektīvus un pārbaudītus risinājumus to sasniegšanai.

4

Atslēgvārdu izpēte

Piedāvājam veikt Jūsu uzņēmuma un nozares atslēgvārdu izpēti – kādus vārdus un vārdu savienojumus interneta lietotāji meklē internetā.

Tas ļaus vēl efektīvāk plānot un izveidot mājaslapas struktūru un palīdzēs saprast, ar kādiem vārdiem komunicē mērķauditorija, lai sasniegtu mērķus un pēc iespējas augstāku pozīciju Google meklēšanas rezultātos.

5

Mājaslapas struktūras izveide

Mēs izveidosim loģisku mājaslapas struktūru, kas būs izstrādāta atbilstoši interneta komunikāciju pamatprincipiem tieši Jūsu uzņēmuma un nozares specifikai.

6

Wireframe izstrāde

Mēs izstrādāsim katras unikālās mājaslapas sadaļas lapas shematisko attēlojumu – wireframe, kas ļaus Jums un ikvienam mājaslapas izveidē iesaistītajam speciālistam iztēloties rezultātu, uz kuru tiecamies.

7

Koncepta saskaņošana

Šajā posmā mēs Jums prezentēsim potenciālo mājaslapas konceptu – kopskatu par to, kā mājaslapa varētu shematiski izskatīties, un risinājumus – kā tā sasniegs izvirzītos mērķus. Mēs arī veiksim labojumus, ja tie būs nepieciešami.

8

Pēc mājaslapas koncepta izveides mēs nodrošinām tās realizāciju!

Mēs piedāvājam arī īstenot šo konceptu, t.i., izveidot Jūsu uzņēmuma mājaslapu – dizaina, programmēšanas, tekstu izveides, fotogrāfa, satura ievietošanas, CMS (content management system – satura pārvaldības sistēma), testēšanas pakalpojumus, kā arī komunikācijas stratēģijas izveidi un realizāciju jaunu klientu piesaistei.

Pēc koncepta izveides varat veikt cenu aptauju, lai apzinātu, cik šādas mājaslapas izveide Jums izmaksās sadarbībā ar citiem uzņēmumiem.

Cik izmaksā mājaslapas koncepts?

Koncepta izmaksas, tāpat kā mājas projekta izmaksas, ir atkarīgas no Jūsu vēlmēm, mērķiem, mājaslapas apjoma un informācijas arhitektūras sarežģītības.

Pastāstiet par savu vīziju un vēlmēm, un mēs izveidosim piedāvājumu!

  Jūsu ieguvumi no mājaslapas koncepta izveides:

  • Definēta mājaslapas vīzija, mērķi un vajadzības
  • Definēti risinājumi mērķu sasniegšanai
  • Wireframe shematiski attēloti visi unikālie mājaslapas skati
  • Precīzi paredzamas izmaksas
  • Novērtējams mājaslapas izveides termiņš
  • Laika un naudas ekonomija mājaslapas izveides laikā
  • Koncepts novērš interpretāciju mājaslapas izveides laikā
  • Tas palīdz visai komandai strādāt vienā virzienā, tiecoties uz vienotu mērķi